FANDOM


Królowie – osoby, które posiadają tytuł mistrza w danej organizacji, występujące w Need for Speed: ProStreet.

Wyróżniamy sześciu królów:

  • Król Gripu - mistrz w zawodach organizacji G-Effect, specjalizującej się w zawodach typu Grip.
  • Król Dragu - mistrz w zawodach organizacji Rouge Speed, specjalizującej się w zawodach typu Drag.
  • Król Driftu - mistrz w zawodach organizacji Noise Bomb, specjalizującej się w zawodach typu Drift.
  • Król Szybkości - mistrz w zawodach organizacji Nitrocide, specjalizującej się w zawodach prób prędkości.
  • Król Kierownicy - mistrz w mieszanych zawodach organizacji Super Promotion.
  • Król Ulicy - mistrz we wszystkich wcześniejszych organizacjach.


Przed wydarzeniami z Need for Speed: ProStreet, tytuły te posiadali:

Po wydarzeniach z ProStreeta, wszystkie te tytuły obejmuje Ryan Cooper, stając się jednocześnie królem ulicy.

Galeria Edytuj