FANDOM


 Sơ khai - Tại sao bạn không thử sửa lại bài viết sơ khai này? Bạn có thấy nó rất sơ khai không ?.

Exient Entertainment là thuốc hiện ảnh trò chơi điện tử nhỏ thành lập vào năm 2000 và căn cứ ở Oxford, England. Công ty chủ yếu là nổi tiếng về cảng của nhiều trò chơi thể thao như là Liên đoàn bóng đá quốc tế và Madden NFL.

Nhu cầu về tốc độ : Theo đuổi Nóng ( 2010 ) cảng của Wii hiện NFS duy nhất trò chơi được tạo ra bởi Exient Chiêu đãi.