FANDOM


SmallLogoNeedforSpeedHotPursuit2
Need cho Tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 là trò chơi 6 đưa vào nhu cầu cần có loại tốc độ. Đó là phần tiếp theo để nhu cầu về tốc độ Iii : Theo đuổi Nóng cũng như có to tập trung vào theo đuổi. EA hộp đen phát triển PlayStation 2 thả của nhu cầu về tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 trong khi EA Seattle phát triển PC, Xbox, và Gamecube thả ra.

Trò chơi là trước tiên thả vào ngày 1t tháng mười năm 2002 cho PlayStation 2, Xbox và Gamecube với ngày 21t tháng mười năm 2002 thả cho PC. Ở France, trò chơi được tiếp thị là Need cho Tốc độ : Poursuite Infernale 2 .

PlayStation 2 thả đưa ra đặc điểm trò chơi hơn đáng kể so với khác thả ra. Khởi động lại cả hai Theo đuổi Nóng nguyên bản và Nóng Theo đuổi 2 được tạo ra bởi Tiêu chuẩn Games lấy tên - Need cho Tốc độ : Theo đuổi Nóng - với 2010 thả ra.

Gameplay Sửa đổi

Gameplay bao gồm dãy cuốn - phong cách cuộc đua và theo đuổi cảnh sát không giống nhu cầu về tốc độ : Porsche Ném . Tùy chọn customisation đa dạng xem trong hai cách trả góp vừa qua đã được thả xuống cũng như tác dụng thời tiết đặc biệt và ngày - đêm đường tròn.

Bây giờ máy hát chỉ có thể đổi sơn chịu axit ô tô giống với nguyên bản nhu cầu về tốc độ Iii : Theo đuổi Nóng.

Phương thức Game '' Sửa đổi

Championship và Phương thức Theo đuổi Nóng bao gồm nhiều loại sự kiện là loài thành cây sự kiện. Hầu hết các sự kiện đưa vào trò chơi là cạnh tranh người sản xuất.

 • Be Đỉnh - Máy hát có thể chầu vai trò của sĩ quan cảnh sát và ôtô đua tượng nủa người.
 • Challenge - Đòi hỏi cuộc đua là cuộc đua đã sửa đổi theo khách hàng bằng máy hát.
 • Championship - giống với phương thức Theo đuổi Nóng ngoại trừ theo đuổi không diễn ra.
 • Hot - Máy hát cạnh tranh dọc đặc trưng mạch điện và chạy hết tốc lực cuộc đua với sự tham gia của cảnh sát trong cây sự kiện.
 • Cuộc đua Nhanh - Máy hát sẽ được ngay trứng đến cuộc đua tạo ra ngẫu nhiên.

Showcase đã không được sẵn sàng trong nhu cầu về tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 mặc dù máy hát được mời kể lại mô tả về mỗi xe.

' Phương thức Race ' Sửa đổi

 • Circuit - Ôtô đua đua tranh với nhau với ôtô đua đầu tiên hoàn thành số bộ máy của tấm nối trước tiên bị tuyên bố người chiến thắng.
 • Knockout Cú nốc - ao - một loạt cuộc đua khác nhau với ôtô đua kết thúc đưa vào vị trí khuôn giày được loại trừ.
 • Chỉ vào Điểm - Ôtô đua cạnh tranh với nhau dọc đường đi bộ máy từ điểm này đến điểm kia.
 • Thử Thời gian - máy hát cần va chạm một thời gian ấn định hồ sơ dọc tiến trình nhất định.
 • Đồ thị định hướng - Đồ thị định hướng giống Gây ấn tượng mạnh mẽ ngoại trừ máy hát sẽ không bị loại vào cuối mỗi cuộc đua. Ôtô đua sẽ thay vì nhận điểm tùy vào vị trí gia công tinh của họ đưa vào mỗi cuộc đua. Ôtô đua với vết cào độ cao được khai báo người chiến thắng của đồ thị định hướng.

Danh sách Ô tô Sửa đổi

Tiến trình Sửa đổi

Courses nằm đưa vào có môi trường và có thể đem sửa mỗi một tham số sự kiện của họ trước cuộc đua. Mỗi enviroment đặc điểm một Chạy hết tốc lực tiến trình và hai Mạch điện tiến trình.

Alpine Sửa đổi

Mediterranean Sửa đổi

Tropical Sửa đổi

Woodland Sửa đổi

Desert ( Thả PS2 ) Sửa đổi

Nhu cầu về tốc độ : GT Sửa đổi

Thả PC của thả của EA Seattle của nhu cầu về tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 đã được định dạng lại vào tên sách dãy cuốn bằng VR Địa cầu và đã được đổi tên thành -" nhu cầu về tốc độ : GT."

Thứ linh tinh Sửa đổi

 • Nhu cầu về tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 là tên sách đầu tiên trong loại được tung ra trên sinh sản công xôn thứ sáu.
 • Holden và HSV ô tô xuất hiện lần cuối cùng đưa vào loại trong nhu cầu về tốc độ : Nóng Theo đuổi 2 mặc dù biến thể đổi tên lại của Monaro là đặc điểm đưa vào một vài tên sách sau này.
 • Đây là cũng tên sách khuôn giày để đặc điểm cảnh sát có thể chơi cho đến nhu cầu về tốc độ : Theo đuổi Nóng ( 2010 ).
 • Be Đỉnh được quyền khi You là Đỉnh đưa vào PlayStation 2 thả ra.
 • Hot Theo đuổi được quyền như Ultimate Ôtô đua đưa vào PlayStation 2 thả ra.
 • Nóng Theo đuổi 2 cũng là khuôn giày nhu cầu về tốc độ tên sách đưa vào thời đại thứ nhất.
 • Nóng Theo đuổi 2 là tên sách thứ 1 có cảng Dãy cuốn đi theo bằng nhu cầu về tốc độ : Xe điện ngầm .

Khác nhau Tên sách Sửa đổi