FANDOM


Need for Speed (tên viết tắt: NFS) là một loạt trò chơi đua xe đa truyền thông với trò chơi đầu tiên The Need for Speed được phát hành vào ngày 31 tháng 8 năm 1994.

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, Electronic Arts thông báo bán được hơn 100 triệu chiếc, tạo ra "Need for Speed" loạt trò chơi đua xe thành công nhất mọi thời đại.[1]

Các phiên bảnSửa đổi

SmallLogoTheNeedforSpeed

The Need for Speed - Pioneer Interactive
  3DO - August 31, 1994
  PC (DOS) - August 31, 1995
  PlayStation - March 20, 1996
  Sega Saturn - July 6, 1996

Special Edition
  PC (Windows 95) - 1996

SmallLogoNeedforSpeed2

Need for Speed II - EA Canada
  PC - April 30, 1997
  PlayStation - March 31, 1997

Special Edition
  PC - 1997

SmallLogoNeedforSpeed3HotPursuit

Need for Speed III: Hot Pursuit - EA Canada, EA Seattle
  PC - October 12, 1998
  PlayStation - March 25, 1998

SmallLogoNeedforSpeedHighStakes

Need for Speed: High Stakes - EA Canada
  PC - June 1, 1999
  PlayStation - March 1, 1999

SmallLogoNeedforSpeedPorscheUnleashed

Need for Speed: Porsche Unleashed - EA Canada
  PC - March 24, 2000
  PlayStation - February 29, 2000

SmallLogoMotorCityOnline

Motor City Online - EA Seattle
  PC - October 29, 2001 to August 29, 2003

SmallLogoNeedforSpeedTopSpeed

Need for Speed: Top Speed - WildTangent
  PC - 2002

SmallLogoNeedforSpeedHotPursuit2

Need for Speed: Hot Pursuit 2 - EA Seattle, EA Black Box
  PC - October 21, 2002
  GameCube, PlayStation 2, Xbox - September 30, 2002

SmallLogoNeedforSpeedUnderground

Need for Speed: Underground - EA Black Box
  GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox - November 17, 2003

SmallLogoNeedforSpeedUnderground2

Need for Speed: Underground 2 - EA Black Box
  GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox - November 9, 2004

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted

Need for Speed: Most Wanted - EA Black Box, EA Redwood Shores
  PC - November 11, 2005
  GameCube, PlayStation 2, Xbox - November 15, 2005
  Xbox 360 - November 16, 2005

Black Edition
  PC, PlayStation 2, Xbox - November 15, 2005

SmallLogoNeedforSpeedCarbon

Need for Speed: Carbon - EA Black Box, EA Canada
  GameCube, PC, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360 - October 31, 2006
  PlayStation 3, Wii - November 19, 2006
  Macintosh - August 17, 2007

Collector's Edition
  PC, PlayStation 2, Xbox 360 - October 31, 2006

SmallLogoNeedforSpeedProStreet

Need for Speed: ProStreet - EA Black Box, EA Canada
  PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 - November 13, 2007

Collector's Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - October 31, 2006
SmallLogoNeedforSpeedUndercover

Need for Speed: Undercover - EA Black Box, Exient Entertainment (PS2, Wii)
  PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 - November 17, 2008

Collector's Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - November 17, 2008

SmallLogoNeedforSpeedShift

Need for Speed: Shift - Slightly Mad Studios
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - September 15, 2009

Special Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - September 15, 2009

SmallLogoNeedforSpeedNitro

Need for Speed: Nitro - EA Montreal
  Wii - November 2, 2009

SmallLogoNeedforSpeedWorld

Need for Speed: World - EA Singapore, EA Black Box, Quicklime, Easy, EA Vancouver
  PC - July 27, 2010 to July 14, 2015

SmallLogoNeedforSpeedHotPursuit2010

Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - Criterion Games, DICE, Exient Entertainment (Wii)
  PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 - November 16, 2010

Limited Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - November 16, 2010

SmallLogoShift2Unleashed

Shift 2: Unleashed - Slightly Mad Studios
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - March 29, 2011

Limited Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - March 29, 2011

SmallLogoNeedforSpeedTheRun

Need for Speed: The Run - EA Black Box, Firebrand Games (Wii)
  PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 - November 15, 2011

Limited Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - November 15, 2011

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted2012

Need for Speed: Most Wanted (2012) - Criterion Games, DICE
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - October 30, 2012
  Wii U - March 19, 2013

Limited Edition
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - October 30, 2012

SmallLogoNeedforSpeedRivals

Need for Speed: Rivals - Ghost Games, Criterion Games
  PlayStation 4 - November 15, 2013
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - November 19, 2013
  Xbox One - November 22, 2013

Limited Edition
  PlayStation 4 - November 15, 2013
  PC, PlayStation 3, Xbox 360 - November 19, 2013
  Xbox One - November 22, 2013

Complete Edition
  PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One - October 21, 2014

SmallLogoNeedforSpeed2015

Need for Speed (2015) - Ghost Games, Criterion Games, Visceral Games, EA Shanghai
  PlayStation 4, Xbox One - November 3, 2015
  PC - March 15, 2016

Deluxe Edition
  PlayStation 4, Xbox One - November 3, 2015
  PC - March 15, 2016

SmallLogoNeedforSpeedPayback

Need for Speed: Payback - Ghost Games
  PC, PlayStation 4, Xbox One - November 10, 2017

Deluxe Edition
  PC, PlayStation 4, Xbox One - November 7, 2017

SmallLogoNeedforSpeedEdge

Need for Speed: Edge - EA Spearhead
  PC - TBA

LocalisationsSửa đổi

SmallLogoOverDrivinDX

Over Drivin' DX
  PlayStation - April 19, 1996 (Japan)

SmallLogoOverDrivinGTR

Over Drivin' GT-R
  Sega Saturn - December 20, 1996 (Japan)

SmallLogoOverDrivinSkylineMemorial

Over Drivin' Skyline Memorial
  PlayStation - February 10, 1997 (Japan)

SmallLogoNeedforSpeedUndergroundJ

Need for Speed: Underground J-Tune
  PlayStation 2 - June 24, 2004 (Japan)

SmallLogoNeedforSpeedUnderground2 ShaDo

Need for Speed: Underground 2 Sha Do
  PlayStation 2 - July 14, 2005 (Japan)

SmallLogoNeedforSpeedDuel

Need for Speed: Duel
  Android - TBA (China)

HandheldSửa đổi

SmallLogoNeedforSpeedPorscheUnleashed

Need for Speed: Porsche Unleashed - Pocketeers
  Game Boy Advance - March 15, 2004

SmallLogoNeedforSpeedUnderground

Need for Speed: Underground - Pocketeers
  Game Boy Advance - December 18, 2003

SmallLogoNeedforSpeedUndergroundRivals

Need for Speed: Underground Rivals - Team Fusion
  PlayStation Portable - February 24, 2005

SmallLogoNeedforSpeedUnderground2 Need for Speed: Underground 2 - Pocketeers
  Game Boy Advance - November 15, 2004
  Nintendo DS - May 10, 2005
SmallLogoNeedforSpeedMostWanted

Need for Speed: Most Wanted - Pocketeers (GBA), Sensory Sweep Studios (DS)
  Gameboy Advance - November 15, 2005
  Nintendo DS - November 11, 2005

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted510

Need for Speed: Most Wanted 5-1-0 - Team Fusion
  PlayStation Portable - November 15, 2005

SmallLogoNeedforSpeedCarbonOTC

Need for Speed Carbon: Own the City - Exient Entertainment (DS), Team Fusion (GBA, PSP), Tectoy Digital (Zeebo)
  Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation Portable - October 31, 2006
  Zeebo - May 29, 2009

SmallLogoNeedforSpeedProStreet

Need for Speed: ProStreet - Exient Entertainment (DS), EA Black Box (PSP)
  Nintendo DS - November 13, 2007
  PlayStation Portable - February 18, 2008

SmallLogoNeedforSpeedUndercover

Need for Speed: Undercover - Exient Entertainment (DS), Piranha Games (PSP)
  Nintendo DS - November 13, 2007
  PlayStation Portable - February 18, 2008

SmallLogoNeedforSpeedShift

Need for Speed: Shift - EA Bright Light (PSP)
  PlayStation Portable - September 15, 2009

SmallLogoNeedforSpeedNitro

Need for Speed: Nitro - Firebrand Games
  Nintendo DS - November 2, 2009

Nitro-X
  Nintendo DSi - November 15, 2010

SmallLogoNeedforSpeedTheRun

Need for Speed: The Run - Firebrand Games
  Nintendo 3DS - November 15, 2011

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted2012

Need for Speed: Most Wanted (2012) - Criterion Games, DICE
  PlayStation Vita - October 30, 2012

PhoneSửa đổi

SmallLogoNeedforSpeedUnderground2

Need for Speed: Underground 2 - Ideaworks Game Studio
  Phone (Java) - July 15, 2005

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted

Need for Speed: Most Wanted - Pocketeers
  Phone (Java) - July 15, 2005

SmallLogoNeedforSpeedCarbon

Need for Speed: Carbon - Rovio Mobile
  Phone (Java) - 2006

SmallLogoNeedforSpeedProStreet

Need for Speed: ProStreet - IronMonkey Studios
  Phone (Java) - 2007

SmallLogoNeedforSpeedUndercover

Need for Speed: Undercover - EA Mobile (Phone), Exient Entertainment (BB), IronMonkey Studios (iOS, N-Gage, WP)
  Blackberry - August 26, 2009
  iOS - April 27, 2009
  Nokia N-Gage 2.0 - March 17, 2009
  Phone (Java) - November 18, 2008
  Windows Phone - May 7, 2009

SmallLogoNeedforSpeedShift

Need for Speed: Shift - IronMonkey Studios (Android, iOS, WP)
  Android - December 18, 2010
  iOS - December 18, 2009
  Windows Phone - December 18, 2009

SmallLogoNeedforSpeedHotPursuit2010

Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - IronMonkey
  Android - 2011
  iOS - November 16, 2010
  Windows Phone - February 1, 2012

SmallLogoShift2Unleashed

Shift 2: Unleashed - Firemonkeys
  iOS - August 4, 2011

SmallLogoNeedforSpeedMostWanted2012

Need for Speed: Most Wanted (2012) - Firemonkeys
  Android, iOS - October 30, 2012

SmallLogoNeedforSpeedNoLimits

Need for Speed: No Limits - Firemonkeys
  Android, iOS - September 30, 2015

SmallLogoNeedforSpeedNoLimitsVR

Need for Speed: No Limits VR - Firemonkeys
  Android (Daydream) - December 15, 2016

ArcadeSửa đổi

 Sơ khai - Phần bài viết này cần mở rộng với thông tin liên quan.

TriviaSửa đổi

  • The Need for Speed is a reference to a movie quote in Top Gun.
  • Need for Speed: Most Wanted has sold 16 million units and is the best selling game in the franchise.[2]
  • The first two games in the V-Rally franchise were sold with the Need for Speed title in North America, but are not part of the Need for Speed series.

ReferencesSửa đổi