FANDOM


SmallLogoTheNeedforSpeedSmallLogoOverDrivinGTR
GT Over Drivin ' - R ( Nissan Giới thiệu : Trên Drivin ' GT - R ) là localised bán lẻ phóng thích ' ' nhu cầu cần có tốc độ sẵn sàng ở Nhật vào ngày 20 tháng mười hai năm 1996.

Nó có sẵn cho Sega Sao Thổ như trò chơi bán lẻ hộp, nhưng đã được định vị với phóng thích mục đích trong thị trường Nhật Bản.

Gốc car danh sách được thay thế bằng phổ biến Nissan mô hình, và lựa chọn tiếng Nhật đã cộng vào.

CarsSửa đổi